Aannamebeleid vrijwilligers

Het jeugdwerk binnen de Protestantse Gemeente Gouda wordt grotendeels gedragen door vrijwilligers. We waarderen het als mensen het jeugdwerk een warm hart toedragen en hieraan een bijdrage willen leveren. Bij alle activiteiten staat het welzijn en de veiligheid van de kinderen en jongeren voorop. Daarom worden vrijwilligers op een zorgvuldige manier aangenomen op basis van onderstaand aannamebeleid:

  1. We vragen alle vrijwilligers die met kinderen werken om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Belangstellenden die geen VOG kunnen voorleggen worden niet toegelaten om vrijwilligerswerk met kinderen of jongeren te doen.
  2. Om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen hebben alle vrijwilligers die met kinderen of jongeren werken een gedragscode gekregen en ondertekend. In deze gedragscode staat waar vrijwilligers zich aan te houden hebben en wat de gevolgen zijn als ze de gedragscode overtreden. Ze mogen dan niet langer de kinderen of jongeren begeleiden.
  3. Elke belangstellende heeft een kennismakingsgesprek, waarin de gedragscode, beiderzijdse verwachtingen, taken, beschikbaarheid, ontruimingsplan en andere praktische taken besproken worden.

Het aannamebeleid is gebaseerd op de adviezen van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV), te vinden op www.inveiligehanden.nl.