Veilig Jeugdwerk

De Protestantse Kerk Gouda wil een veilige kerk zijn voor iedereen, ook voor kinderen en jongeren. 

Er is een preventiebeleid Veilig Jeugdwerk opgesteld en daarnaast zijn diverse documenten beschikbaar rondom dit thema, waaronder een opstap tot gesprek hierover. (lees meer)

Het welzijn van kinderen en jongeren staat voorop binnen de jeugdwerkactiviteiten. Vrijwilligers worden daarom op een zorgvuldige manier aangenomen. (lees meer)

Binnen de Protestantse Kerk Gouda zijn twee gemeenteleden aangesteld als interne vertrouwenspersonen. (lees meer)