Vakantie Bijbel Week

Wanneer:      25 augustus t/m 27 augustus 2021

Voor wie:      Kids          kinderen die in groep 0 t/m groep 4 zitten.

                       Tweens    kinderen die in groep 5 t/m groep 8 zitten.

                       Tieners     tieners die het afgelopen jaar in de brugklas                                                         hebben gezeten en daarboven.

Thema:       Hallo contact?!

‘Hallo! Is er contact?’ Deze zin zal voor de meeste volwassenen en kinderen heel vertrouwd klinken. Op school, in de klas, thuis of in gesprek met anderen wordt contact gezocht. Soms lukt dat niet zo goed. Je bent afgeleid of je bent druk met andere dingen bezig. Of je hebt niet in de gaten dat iemand tegen je aan het praten is. Een collega, vriend of de leerkracht zegt dan: ‘Hallo? Heb ik contact?’ of ‘Krijg ik nog contact met je?’ Om écht contact te maken, is er afstemming nodig met die ander. Je moet nagaan of er geluisterd wordt en of je ook in beeld bent. Contact maken met iemand die je niet ziet, is best lastig. Dat heb je misschien ook wel gemerkt in de coronatijd?

God maakt contact met mensen. Dat doet Hij op verschillende manieren. In deze Vakantie Bijbel Week willen we dat laten zien door de verschillende bijbelverhalen. Elk bijbelverhaal gaat over een andere manier van het contact dat God met ons mensen maakt. Contact betekent ‘verbinding’. God wil Zich verbinden aan mensen. Dat is bijzonder! 

Vrijwillige bijdrage
Deelname aan de VakantieBijbelWeek is gratis, maar om de onkosten te dekken is een vrijwillige bijdrage van harte welkom. Giften kunnen worden overgemaakt naar rekeningnummer NL44RABO0373720475 t.n.v. Vakantiebijbelweek Gouda. Hartelijk dank!

Aanmelden

Heb je er zin in gekregen? Aanmelden is niet meer mogelijk via de website. Op de aanmeldpagina staat meer informatie over de locaties. Je kunt daarheen komen en ter plekke inschrijven.