STEP – Protestants Jeugdcentrum Gouda

Sinds januari 2010 heeft de Protestantse gemeente van Gouda een jeugdcentrum, geïnitieerd door HGJB en JOP.  STEP wil als Protestants Jeugdcentrum in Gouda ondersteuning bieden aan de Protestantse wijkgemeenten bij hun verantwoordelijkheid voor het welzijn en de geloofsontwikkeling van de jeugd.

De jeugdwerkers van STEP hebben voornamelijk een coachende, adviserende en begeleidende rol voor het Protestants jeugdwerk in Gouda. Zij werken hierbij op drie verschillende niveaus:

STEP in de Wijk
De Protestantse Kerk in Gouda is verdeeld in zeven wijkgemeenten: de Sint Jansgemeente, Oostpoort, Pauluskerk, Ontmoetingskerk, Westerkerk, De Veste en ICF. Iedere wijkgemeente wordt ondersteund door één van de twee professionele jeugdwerkers van STEP. We adviseren jeugdambtsdragers en voorgangers bij het jeugdwerk op wijkgemeenteniveau en verzorgen toerusting van jeugdwerkvrijwilligers, bijvoorbeeld door materiaaladvies of een training op maat. 

STEP in de Kerk
Binnen het geheel van de kerk kan STEP gezien worden als een expertisecentrum op het gebied van kerkelijk jeugdwerk. Er worden activiteiten geïnitieerd die wijkoverstijgende verbinding en verdieping stimuleren. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan advisering rondom veilig jeugdwerk, ondersteuning van het cluster jeugddiaconaat en bezinning op beleidsniveau binnen de Algemene Kerkenraad.

STEP in Gouda
Naast het werken binnen de kerk, houdt STEP ook verbinding met de ontwikkelingen in het jeugdwerk binnen de stad Gouda. We onderhouden relevante netwerkcontacten en sluiten aan op landelijke trends en activiteiten als de Week van de Opvoeding en Week van Gebed. Daarnaast initiëren we al een aantal jaren een Goudse bus naar de EO Jongerendag.