Protestantse Jeugdraad (PJR)

De PJR is verantwoordelijk voor de ondersteuning van het jeugdwerk in de Protestantse gemeente door STEP.  De PJR is een afspiegeling van de diverse Protestantse wijken en bestaat uit:

  • Voorzitter: Johan de Wit
  • Penningmeester: Marcel van Luxemburg
  • Secretaresse: Marleen Vos 
  • Fondsenwerving: Cor Verkade
  • Algemeen lid: Alice Rijneveld