Protestantse Jeugdraad (PJR)

De PJR is verantwoordelijk voor de ondersteuning van het jeugdwerk in de Protestantse gemeente door STEP.  De PJR is een afspiegeling van de diverse Protestantse wijken en bestaat uit:

  • Voorzitter: Gert Jan van Dijk
  • Penningmeester: Marcel van Luxemburg
  • Secretaresse: Marleen Vos 
  • Fondsenwerving: Cor Verkade
  • Algemeen lid: Alice Rijneveld