Nieuwe STEP-jeugdwerker in de bediening gesteld op 6 sept

Sinds kort is Gerard Slingerland aangesteld als nieuwe STEP-Jeugdwerker. Hij zal samen met Heidi Koster het jeugdwerk van de Protestantse Kerk in Gouda professioneel ondersteunen. Op zondag 6 september wordt Gerard in de bediening gesteld tijdens een kerkdienst om 10.00 uur in de Pauluskerk. De dienst kan worden gevolgd via de livestream. Bijwonen is mogelijk via aanmelding op de website meevieren.nl/pauluskerkgouda. Dominee Kees van de Berg zal de dienst leiden.

Gerard is onlangs met zijn werkzaamheden gestart. Hij is verbonden aan Sint Jans gemeente, de Pauluskerk en de ICF. We verheugen ons op een goede samenwerking met Gerard. Omdat we geloven dat het werk in Zijn gemeente in afhankelijkheid van onze God en Vader mag plaatsvinden, willen we God vragen om een zegen voor Gerard en het werk van STEP.

Van harte welkom om deze dienst mee te beleven!

Hartelijke groet, mede namens de AK en STEP-jeugdwerkers,
De Protestantse Jeugdraad