Kerkdienst & viering

De kerkdienst op zondag is de plek waar de gemeente elkaar wekelijks ontmoet, het leven deelt, God aanbidt en dankt voor wat Hij geeft. Ook de christelijke feesten worden gevierd met de gemeente. Kinderen en jongeren zijn onderdeel van deze gemeente. Tijdens en rondom de kerkdienst kunnen zij op verschillende manieren betrokken worden. Daarnaast wordt er ook vaak in een aparte (neven)dienst gevierd met de jeugd, op een manier die bij hen past. STEP denkt graag mee over thema’s als kind en eredienst of vieren met jongeren. Bijvoorbeeld als het gaat om:

  • Jongerendiensten en de afstemming hierin tussen de wijkgemeenten;
  • Vieren met de jonge doelgroep, tijdens kindernevendienst, crèche of peuter-/kleutervieringen;
  • Vieren met tieners en jongeren en passende methoden voor de tienerkerk;
  • Nieuwe vormen van vieren, waarbij jong en oud betrokken wordt (bijvoorbeeld Kliederkerk);
  • Gezinsvieringen met zowel ouders als kinderen, zoals Kerk op Schoot.