Geloofsopvoeding

Geloven begint thuis, zo stellen meerdere onderzoeken vast. Kinderen die het geloof thuis meekrijgen doordat ouders dit voorleven, vormen daarmee een stevige basis voor de verdere geloofsontwikkeling. Het horen van bijbelverhalen, samen bidden en rituelen beleven, helpen een kind/jongere om gewoontes te ontwikkelen om ook op latere leeftijd het leven te kunnen delen met God en anderen. Dit begint al bij de doop, waar zowel de ouders als de gemeente beloven om het kind bij het opgroeien verder in te wijden in het geloof. 

Samen met de jeugdambtsdragers, wil STEP ouders ondersteunen bij het vormgeven van de geloofsopvoeding. Heb je vragen op dit gebied? Schroom niet om contact op te nemen. Hieronder staan alvast wat suggesties op een rijtje:

  • Kies een passende kinderbijbel, eventueel met bijpassend dagboekje, waarin jullie regelmatig lezen met het gezin.
  • Vier samen de christelijke feesten, doopverjaardagen en geef reguliere feestdagen een christelijk tintje; bid voor de koning op Koningsdag, creëer gezamenlijke rituelen rond oud & nieuw, verjaardagen, Bevrijdingsdag en andere feesten. 
  • Rituelen zijn een goede manier om geloven te integreren in het alledaagse leven. Daarnaast kan het helpen om het geloof tastbaar te maken. Op deze site staan inspirerende ideeën om in het gezin het geloof vorm te geven.
  • Wissel ervaringen en ideeën uit met andere ouders, bijvoorbeeld bij een opvoedkring. Of onderneem regelmatig activiteiten met meerdere gezinnen, waarin jullie samen het geloof beleven. 
  • De Week van de Opvoeding (begin oktober) is een mooie gelegenheid om als kerk iets met dit thema te doen. Bid voor gezinnen in de kerkdienst of organiseer bijvoorbeeld een avond met en voor ouders over een opvoedthema. STEP is beschikbaar om mee te denken en/of een toerusting te verzorgen.
  • Kijk voor ideeën eens op de website van JOP en de HGJB (digitaal magazine ‘opvoedingsbron’ en gespreksmateriaal ‘Voorleven’).