Wie

Wie werken er bij STEP?

HeidiSinds 2014 is Heidi Koster vanuit de HGJB werkzaam bij STEP. Zij werkt als jeugdwerker voor met name de Sint Jansgemeenten, Pauluskerk en De Oostpoort.

Al langere tijd is Heidi werkzaam voor de HGJB, voornamelijk als jeugdwerker in diverse plaatselijke gemeenten.

Eduard Rijksen is sinds 2016 werkzaam als jeugdwerker in diverse lokale gemeenten. Sinds 1 september 2017 werkt hij ook bij STEP als jeugdwerker. Hij is met name verbonden aan de Ontmoetingskerk, Westerkerk, De Veste en ICF. Daarnaast vervult hij een aantal coördinerende taken binnen STEP.