Wat


STEP wil als Protestants Jeugdcentrum in Gouda ondersteuning bieden aan de Protestantse wijkgemeenten bij hun verantwoordelijkheid voor het welzijn en de geloofsontwikkeling van de jeugd. Sinds januari 2010 heeft de Protestantse gemeente van Gouda een jeugdcentrum, geïnitieerd door HGJB en JOP

WAT

1. STEP in de wijkgemeente

STEP is beschikbaar voor alle leidinggevenden, opvoeders en beleidsmakers om vanuit de eigen herkenbare context en identiteit van desbetreffende wijk gestalte te geven aan de geloofsontwikkeling van de jeugd.

2. STEP in de Protestantse kerk

STEP wil stimuleren en ondersteunen bij wijkoverstijgende activiteiten en bezinningstrajecten om zo samen kerk te kunnen zijn met onze kinderen in Gouda.

3. STEP in de Goudse samenleving

STEP voelt, namens de Protestantse gemeente, ook een verantwoordelijkheid voor alle Goudse jeugdigen en wil hier ook dienstbaar aan zijn.

HOE

Het jeugdwerk volgens de visie van STEP is te herkennen aan de volgende kernkwaliteiten:

–         Integraal, wij werken vanuit een overstijgende visie waarin de jeugd uitgangspunt is en er geïnvesteerd wordt in alle terreinen waar de jeugd aanwezig is; clubwerk, catechese, kerkdienst en geloofsopvoeding.

–         Gelovig, al het werk vindt plaats voor het aangezicht en tot eer van de drie-enige God.

–         Relationeel, leidinggevenden werken vanuit de opdracht elkaar en de jongeren lief te hebben.

–         Open, het jeugdwerk is aantrekkelijk voor nieuwkomers, zowel van binnen de gemeente als van daarbuiten.

–         Structureel, het werk heeft een vaste structuur die dienstbaar is aan de doelstelling.

–         Dienstbaar, leidinggevenden ondersteunen, motiveren en begeleiden de jongeren in hun navolging van Christus.

–         Herkenbaar, het werk neemt het leven en de leefwereld van jongeren en hun context als uitgangspunt.

–         Participerend, ieder wordt ingeschakeld met zijn of haar persoonlijke gaven en talenten.

WAAROM

De Protestantse gemeente Gouda wil met STEP een impuls geven aan het welzijn en de geloofsontwikkeling van kinderen, tieners en jongeren. STEP is als Steunpunt beschikbaar voor opvoeders en betrokkenen met advies, begeleiding en training om te investeren in een goed opvoedingsklimaat. Met de aanwezige Expertise kan STEP visie en beleid vertalen in concrete activiteiten en materialen waardoor jongeren zich op een aansprekende manier kunnen ontwikkelen. Omdat we de jeugd in het centrum willen zetten zal STEP als Jeugdcentrum beschikbaar zijn in Gouda voor alle jeugd en in bijzonder de Protestantse jeugd.

mission statement