Over STEP

STEP is het jeugdwerkcentrum van de Protestantse Gemeente te Gouda. Twee jeugdwerkers vormen samen dit centrum en zetten zich in voor bloeiend, professioneel en goed relationeel en inhoudelijk jeugdwerk. Onze doelstellingen zijn:

1. STEP in de wijkgemeente

STEP is beschikbaar voor alle leidinggevenden, opvoeders en beleidsmakers om vanuit de eigen herkenbare context en identiteit van desbetreffende wijk gestalte te geven aan de geloofsontwikkeling van de jeugd.

2. STEP in de Protestantse kerk

STEP wil stimuleren en ondersteunen bij wijkoverstijgende activiteiten en bezinningstrajecten om zo samen kerk te kunnen met onze kinderen in Gouda.

3. STEP in de Goudse samenleving

STEP voelt, namens de Protestantse gemeente, ook een verantwoordelijkheid voor alle Goudse jeugdigen en wil hier ook dienstbaar aan zijn.