Over step

STEP Protestants Jeugdcentrum Gouda

De Protestantse wijken in Gouda vinden kinderen, tieners en jongeren belangrijk, omdat zij er toe doen! De kerk is dé plek waar kinderen, tieners en jongeren worden ingewijd in het geloof. Daarom is er 10 jaar geleden gekozen voor het opzetten van het Protestants jeugdcentrum Gouda, waar 2 professionele jeugdwerkers werkzaam zijn (momenteel is er één plek vacant). De STEP jeugdwerkers geven ondersteuning in het jeugdwerk in alle 6 wijkgemeente (de St. Jan, Oostpoort, Pauluskerk, de Ontmoetingskerk, Westerkerk en de Veste). De STEP werkers hebben voornamelijk een coachende, adviserende en begeleidende rol. Ook worden er initiatieven genomen die  wijkoverstijgend de verbinding en verdieping stimuleren. Het is geweldig om te zien dat er veel enthousiasme vrijwilligers zijn die actief met de jeugd optrekken. Iedereen met z’n eigen gaven en talenten. En zo geven we met elkaar betekenis aan goed draaiend jeugdwerk, zodat elk kind en elke jongere zijn plekje kent in de kerk en zich geliefd weet door God.

Naast het werken in de wijkgemeenten, houdt STEP ook verbinding met de ontwikkelingen in het jeugdwerk in de stad Gouda.

STEP jeugdwerker

Heidi Koster